Eddie Van Roon

Over Mij

Eddie van Roon is geboren 15 april 1961 in Den Haag.

Mijn middelbare schoolperiode begon in 1973 met de mavo en eindigde in 1983 met (deeltijd) atheneum. Na het afronden van de havo in 1979 heb ik in eerste instantie drie jaar allerlei baantjes gehad via uitzendbureaus. Daarna kreeg ik vaste aanstellingen bij achtereenvolgens het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (nu OCW, 1982-1989), de Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs (NUFFC 1989-2006) en vanaf 2008 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (2008 tot heden).

Ondertussen studeerde ik van 1983 tot 1989 Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ik behoorde tot de eerste lichting studenten die daar deeltijdonderwijs volgde. Na mijn doctoraal legde ik mij toe op onderzoek naar de negentiende-eeuwse dienstplicht. Het onderzoek resulteerde in een aantal artikelen en in 2013 in het proefschrift: Lotgevallen. De beleving van de dienstplicht door de Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw.

Vanaf 2014 ben ik bezig met een vervolgonderzoek waarin wordt ingezoomd op de eerste jaren (1830-1831) van het conflict met België. Ook dat vervolgonderzoek resulteerde in een aantal artikelen en uiteindelijk in het boek Een Vaderland met vele Gezichten. Nederland in de roerige jaren 1830-1831. Veel van de artikelen die tussen 1989 en 2020 zijn geschreven zijn terug te vinden op website academia.edu.

Renee J. Quang

Author

Het Boek

Een vaderland met vele Gezichten

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was in 1815 gevestigd en omvatte het grondgebied van ongeveer de huidige Benelux. De staat onder het regime van Oranjevorst Willem I was een kort leven van slechts vijftien jaar beschoren. In de roerige jaren 1830-1831 brak in België een opstand uit en scheidde het land (en ook Luxemburg) zich met geweld af. Na slechts vijftien jaar vereniging werd het Nederlandse grondgebied met ongeveer de helft teruggebracht

Why you should buy?

Lezingen

U kunt met mij contact opnemen als u een historicus zoekt die met passie over zijn onderzoek kan vertellen en wiens streven het is een breed publiek te interesseren. In mijn lezing zal het boek Een Vaderland met vele Gezichten centraal staan. Daarnaast krijgt ook mijn proefschrift over de dienstplicht in de negentiende eeuw de nodige aandacht. Bovendien zal ik door aanvullend archiefonderzoek proberen de doelgroep van de lezing over bijvoorbeeld de plaatselijke omstandigheden in de periode 1830-1831 of met betrekking tot de dienstplicht te informeren.

Voor een lezing vraag ik een vergoeding van de reiskosten op basis van een tweede klasse treinticket van Rijswijk naar de plaats van bestemming en een nader overeen te komen vergoeding voor het voorbereiden van de lezing.

Media

Laatste nieuws

Kom in contact

Gegevens

Molenstraat 40 3221 AH Hellevoetsluis